Protipožiarne dvere

História firmy

Vážení obchodní priatelia,
 
dovoľte, aby sme Vám v úvode tejto správy v krátkosti predstavili spoločnosť STAR, spol. s.r.o..
Firma vznikla v roku 1991 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa maloobchodným predajom stavebného materiálu a priemyselného tovaru,
jej základnou snahou bolo prostredníctvom svojej predajne uspokojiť potreby individuálnych zákazníkov v meste Myjava.
Spoločnosť je predstaviteľom malej rodinnej firmy, ktorej rodinní príslušníci sa ako štatutárny zástupcovia a zamestnanci zároveň podieľajú 
priamo na riadení všetkých zložiek organizácie.
Firma začínala pri svojom vzniku s 10 zamestnancami,
pričom koncom roku 2019 zamestnávala vo svojich prevádzkach v trvalom pracovnom pomere 48 zamestnancov.
Hlavným predmetom činnosti firmy je maloobchodný a veľkoobchodný predaj stavebných materiálov.
Najvyšší podiel na celkovom obrate spoločnosti má vo výške 44% veľkoobchod stavebných materiálov.
V rámci svojej veľkoobchodnej činnosti spoločnosť takmer dve desaťročia distribuuje na slovenský trh primárne drevené dvere
a komponenty k ním Americko-českej spoločnosti MASONITE s výrobným závodom v Jihlave.
Sekundárne sú to výrobky sanitárnej a zdravotníckej keramiky značiek JIKA , LAUFEN a ROCA.
V súčasnosti v menšej miere zabezpečuje distribúciu laminátových a drevených podláh značky EGGER.
Činnosti, ako vnútroštátna či medzinárodná doprava, požičovňa náradia atď., predstavujú podporné činnosti pre obchodnú činnosť ,
prípadne pokrývajú logistiku v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, ich podiel na celkovom obrate spoločnosti je nevýrazný.
Prevádzka stavebnín si udržiava svoje miesto ako významný regionálny dodávateľ stavebných materiálov pre individuálnych stavebníkov či realizačné firmy,
vďaka ponuke širokého sortimentu stavebných materiálov a priemyselného tovaru v príjemnom prostredí, vlastnej požičovne stavebných strojov a náradia, komplexných, poradenských, dopravných či manipulačných služieb.
V poslednom období začali v regióne činnosť ďalšie predajne stavebného materiálu, ktoré predstavujú konkurenciu,
s ktorou sa spoločnosť snaží udržať krok marketingovými aktivitami a poskytovaním kvalitných profesionálnych služieb.
Spoločnosť je malým znečisťovateľom životného prostredia.
Usiluje sa o vyuźívanie alternatívnych zdrojov energie ako v prípade prevádzky stavebnín, kde využíva vykurovanie priestorov prostredníctvom tepelného čerpadla.
Postupne dochádza k obmene svetelných zdrojov na všetkých prevádzkach za úsporné zdroje osvetlenia.
Spoločnosť si plní všetky povinnosti voči státnym orgánom týkajúce sa životného prostredia a vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch.